Tuyển dụng nhân viên y tế

Nhằm đáp ứng cho sự phát triển, Công ty TNHH Giáo dục thể thao và giải trí Việt Nam cần tuyển dụng Nhân viên y tế làm việc tại bể bơi thông minh.

Loại công việc: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: tốt nghiệp trung cấp Y trở lên.

Số lượng tuyển: 80

Hạn nộp hồ sơ:

Công ty: Công ty TNHH Giáo dục thể thao và Giải trí Việt Nam

Địa điểm làm việc: Số 66 đường Chiến Thắng, Quận Hà Đông, Hà Nội.

[Read more…]

Tuyển dụng nhân viên cứu hộ

Nhằm đáp ứng cho sự phát triển, Công ty TNHH Giáo dục thể thao và giải trí Việt Nam cần tuyển dụng Nhân viên cứu hộ làm việc tại bể bơi thông minh.

Loại công việc: Toàn thời gian

Ngành nghề: Cứu hộ

Số lượng tuyển: 80

Hạn nộp hồ sơ:

Công ty: Công ty TNHH Giáo dục thể thao và Giải trí Việt Nam

Địa điểm làm việc: Số 66 đường Chiến Thắng, Quận Hà Đông, Hà Nội.

[Read more…]